Tilmeld dig mailingliste

Velkommen

Det er vores formål at skabe et tværfakultært vækstforum for nytænkning disse to fagområder i mellem. Filosofi og Psykologi er på Københavns Universitet fysisk adskilt, og vi mener såvel studerende som videnskabelige medarbejdere tilknyttet de to fag ville kunne proffitere af et sådan forum.

Det er i øvrigt vores mål i år som et nyt tiltag at forsøge at få de studerende i tale og skabe et debatforum i krydsfeltet mellem psykologi og filosofi på tværs af faggrænser og årgange. Vi vil forsøge at innovere den traditionelle foredragstype, med en række nye tiltag, som i højere grad lægger op til aktiv deltagelse fra tilhørerne og som vil være mere appellerende for de studerende.


17. maj, kl. 15 - 17

Why Do We Explain Using Mechanisms? A Cognitive Engineer's Answer

- Michael Strevens, Professor of Philosophy, New York University

17. september 2015, kl. 14 - 16

Movement, Life and Art

- Maxine Sheets-Johnstone , Courtesy Professor, University of Oregon

20. maj 2015, kl. 16.15 - 18.00

Commitments and other uncertainty reduction tools in joint action

- Elisabeth Pacherie , Senior Researcher, Institut Jean Nicod, Paris & Institute for the Study of Cognition, Ecole Normale Supérieure, Paris